Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 1(13) (2008) "Đường cách mệnh" đã đặt nền móng cho sự nghiệp thư viện cách mạng Việt Nam Tóm tắt   PDF
Phạm Thế Khang
 
S. 2(14) (2008) 10 năm giảng dạy và quảng bá DDC 1998 - 2008 Tóm tắt   PDF
Nguyễn Minh Hiệp
 
S. 3(15) (2008) áp dụng các chuẩn nghiệp vụ quốc tế ở Việt Nam Tóm tắt   PDF
Phạm Thế Khang
 
S. 1(13) (2008) Ảnh hưởng của truy cập web trong biên mục ở các thư viện Mỹ Tóm tắt   PDF
Hoàng Thị Hoà
 
S. 1(13) (2008) Bàn về khái niệm "Tài liệu quý hiếm" Tóm tắt   PDF
Trần Phương Lan
 
S. 3(19) (2009) Bổ sung sách báo đáp ứng yêu cầu đọc ở thư viện Thái Bình Tóm tắt   PDF
Bùi Thanh Vân
 
S. 2(14) (2008) Bổ sung tài liệu bằng cách truy cập website của một số nhà xuất bản tại Việt Nam Tóm tắt   PDF
Nguyễn Hữu Nghĩa
 
S. 3(15) (2008) Công tác phục hồi, lưu giữ và bảo quản vốn tài liệu hán nôm cổ ở thư viện trường đại học sư phạm Hà Nội Tóm tắt   PDF
Vũ Huy Thắng
 
S. 1(13) (2008) Công tác phục vụ bạn đọc tại thư viện thành phố Hà Nội Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Kim Dung
 
S. 3(19) (2009) Công tác tình nguyên viên trong hoạt động thông tin - thư viện trường Đại học Lâm nghiệp Tóm tắt   PDF
Phạm Thị Thúy Hằng
 
S. 1(13) (2008) Cải thiện kỹ năng truy cập thông tin, dữ liệu và tư liệu trong kỷ nguyên số Tóm tắt   PDF
Nutan Johry
 
T. 2 (2007) Cần khẳng định hơn nữa thương hiệu của Thư viện Quốc gia Việt Nam Toàn văn   PDF
Doãn Hợp Lê
 
S. 1(17) (2009) Chương trình lưu trữ di sản số ở New Zealand Toàn văn   PDF
Thu Hương
 
S. 1(17) (2009) DDC ấn bản 14 rút gọn và công việc phân loại tài liệu khoa học xã hội Tóm tắt   PDF
Trương Kim Bạ
 
S. 1(17) (2009) Giới thiệu khái lược về dịch vụ tham khảo Tóm tắt   PDF
Trần Mạnh Tuấn
 
S. 1(13) (2008) Hành vi thông tin trong tổ chức Tóm tắt   PDF
Vũ Thị Nha
 
S. 3(15) (2008) Hình thành dịch vụ thông tin thư viện "sẵn sàng đáp ứng" trong trường đại học Tóm tắt   PDF
Dương Thị Vân
 
S. 4(16) (2008) Hoạt động địa chí thư viện Hải Phòng với việc nghiên cứu, xác định ngày thành lập thành phố Hải Phòng Tóm tắt   PDF
Phan Thị Thu Hương
 
S. 1(17) (2009) Hướng đến một mô hình thư viện đại học hiện đại phục vụ chiến lược nâng cao chất lượng giáo dục đại học Tóm tắt   PDF
Vũ Bích Ngân
 
S. 2(14) (2008) Kỹ thuật tạo ảnh số dùng trong công tác thư viện Tóm tắt   PDF
Lê Đức Thắng
 
S. 4(16) (2008) Kiểm soát tính nhất quán trong biên mục ở các thư viện Mỹ Tóm tắt   PDF
Hoàng Thị Hòa
 
S. 3(19) (2009) Mạng lưới thư viện quận, huyện TP.HCM thực trạng và giải pháp phát triển Tóm tắt   PDF
Trần Hồng
 
S. 1(13) (2008) Mấy suy nghĩ về ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh và vai trò của thư viện trong thời kỳ công nghiệp hoá - hiện đại hoá Tóm tắt   PDF
Đỗ Thị Thạch
 
T. 2 (2007) Một số ý kiến về công tác quản lý, khai thác tư liệu dân tộc học Tóm tắt   PDF
Hồng Nhị Nguyễn
 
S. 4(16) (2008) Một số ý kiến về sử dụng DDC 14 tiếng Việt Tóm tắt   PDF
Ngô Ngọc Chi
 
1 - 25 trong số 91 mục 1 2 3 4 > >> 


Tạp chí Thư Viện Việt Nam/Vietnam Library Journal ISSN: 1859-1450
VJOL is sponsored by INASP